SERVICII DE RESTRUCTURARE

SERVICII DE RESTRUCTURARE / REORGANIZARE A AFACERII SI DE INSOLVENTA

Oricind in mediul de afaceri in care compania isi desfasoara activitatea intervin factori care-i afecteaza performantele, serviciile de restructurare si reorganizare vin sa ajusteze impactul factorilor externi asupra companiei si sa ofere acele masuri si proceduri de lucru pentru redresarea afacerii.

Procedurile de lucru adoptate sunt:

 • analiza punctelor tari si slabe (SWOT) a celor mai importante departamente din cadrul firmei (vinzari, achizitii, personal, productie, managementul stocurilor);
 • intocmirea unui raport cu propuneri si recomandari pentru restructurarea companiei;
 • comunicarea acestui raport catre management si agrearea acestuia de catre beneficiari;
 • executia propunerilor agreate sau acordarea de asistenta beneficiarilor in situatia in care acestia decid implementarea directa.

De asemenea, in conditiile in care compania se afla sub incidenta legii insolventei (reorganizare sau faliment), serviciile specifice cuprind:

 • indeplinirea mandatului de administrator judiciar sau lichidator;
 • intocmirea planului de reorganizare judiciara;
 • intocmirea raportului cu privire cauzele si imprejurarile care au dus la isolventa;
 • analiza situatie financiare a firmei, indeplinirea conditiilor de insolventa/faliment;
 • gestionare activitatii firmei in cadrul procedurii de insolventa;
 • intocmirea rapoartelor lunare de activitate;
 • reprezentarea firmei in fata administratorului judiciar/ special, comitetului creditorilor.