CONTABILITATE

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

Serviciile de contabilitate oferite includ contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, consultanta contabila, precum si segmentul de raportare a declaratiilor fiscale si situatii financiare semestriale si anuale.

Serviciile se desfasoara la sediul nostru, utilizand software specializat de contabilitate si raportare, existand posibilitatea importului direct de informatii din sistemul Dvs. acolo unde este cazul, precum si o informare in timp real cu privire la principalii indicatori si cele mai relevante rapoarte de management de care aveti nevoie.

Serviciile complete de contabilitate includ:

 • inregistrarea cronologica a documentelor primare ;
 • contabilitatea financiara si de gestiune;
 • intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA ;
 • intocmirea balantei de verificare lunare;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora ;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele ;
 • intocmirea si depunerea bilantului contabil ;
 • organizarea departamentului financiar contabil ;
 • alte situatii financiare specifice activitatii ;
 • reprezentarea societatii in fata organelor de control;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil.

De asemenea, pentru clientii care au un departament intern de contabilitate, oferim urmatoarele tipuri de servicii de verificare si validare a situatiilor financiare:

 • verificarea documentelor primare si a evidentei contabile,
 • conformitatea documentelor contabile cu situatia operationala a contractelor si a tranzactiilor care le-au generat
 • identificarea riscurilor si consultanta pentru diminuarea sau eliminarea totala a acestora
 • verificarea sau, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (impozit pe proft, TVA, D390, D394)
 • intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate
 • intocmirea situatiilor financiare conform standardelor de raportare financiara internationala, la cerere
 • asistenta pe parcursul controalelor de la autoritatile fiscale si de la alte institutii abilitate ale statului
 • analiza financiara si optimizarea proceselor in vederea maximizarii indicatorilor economico financiari
 • consultanta privind previziunile de cash flow, intocmire bugete pe proiecte sau / si pe companie

Pentru sediile permanente ale societatilor nerezidente, oferim serviciile contabile si fiscale in conformitate cu dispozitiile legale, ca si pentru societatile nerezidente care nu au obligativitatea deschiderii de sedii permanente in Romania, dar care au obligativitatea raportarii de TVA pe teritoriul Romaniei, oferim serviciile de contabilitate si raportare TVA – intocmire jurnale de TVA, Decont de TVA, Declaratie privind achizitiile / livrarile intracomunitare de bunuri si servicii, declaratia INTRASTAT.

Pentru persoanele fizice autorizate si profesii liberale (PFA), oferim servicii de contabilitate si raportare a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii.

EXPERTIZA CONTABILA

Activitatea de expertiza contabila presupune o activitate de cercetare, analiza si evaluare facuta de un expert contabil, la solicitarea organelor judiciare in scopul solutionarii unor litigii de natura financiar-contabila.

Obiectul expertizei contabile este reprezentat de dosarele de ancheta, cercetare sau judecata, expertiza contabila avand ca obiectiv lamurirea unor fapte care au legatura strict cu cauza.

Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor financiare si comerciale in contabilitate.

Consult Accounting Leader are competente pentru a derula expertize extrajudiciare sau servicii de expert parte la solicitarea unei parti procesuale atunci cand compania are toate parghiile de aparare sau actiune si o poate dovedi prin sustinerea expertizei comandate de catre instanta, prin intermediul expertului parte ales.

De asemenea, efectuam expertize contabile si fiscale la cerere, in cazul situatiilor financiar-contabile rezultate din desfasurarea unor contracte comerciale intre parti, pentru anumite clarificari sau in situatia in care exista indoieli asupra modului de calcul si stabilire a unor impozite si taxe, de catre organele de control.

Nu putine au fost situatiile in care expertul parte ales de catre client, avand o imagine fidela asupra proceselor disputate, are un rol decisiv in intelegerea expertizei judiciare si in clarificarea aspectelor pe care un expert judiciar extern nu le poate cunoaste in totalitate.