EXPERTIZA CONTABILA

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

 • inregistrarea cronologica a documentelor primare ;
 • contabilitatea financiara si de gestiune;
 • intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA ;
 • intocmirea balantei de verificare lunare;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora ;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele ;
 • intocmirea si depunerea bilantului contabil ;
 • organizarea departamentului financiar contabil ;
 • alte situatii financiare specifice activitatii ;
 • reprezentarea societatii in fata organelor de control;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil.

EXPERTIZA CONTABILA

Activitatea de expertiza contabila presupune o activitate de cercetare, analiza si evaluare facuta de un expert contabil, la solicitarea organelor judiciare in scopul solutionarii unor litigii de natura financiar-contabila.

Obiectul expertizei contabile este reprezentat de dosarele de ancheta, cercetare sau judecata, expertiza contabila avand ca obiectiv lamurirea unor fapte care au legatura strict cu cauza.

Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor financiare si comerciale in contabilitate.

Consult Accounting Leader are competente pentru a derula:

 • expertize judiciare prin numirea unui membru al companiei ca expert judiciar in diverse litigii pe rolul instantelor,
 • expertize extrajudiciare sau servicii de expert parte la solicitarea unei parti procesuale atunci cand compania are toate parghiile de aparare sau actiune si o poate dovedi prin sustinerea expertizei comandate de catre instanta, prin intermediul expertului parte ales.

De asemenea, efectuam expertize contabile si fiscale la cerere, in cazul situatiilor financiar-contabile rezultate din desfasurarea unor contracte comerciale intre parti, pentru anumite clarificari sau in situatia in care exista indoieli asupra modului de calcul si stabilire a unor impozite si taxe, de catre organele de control.

Nu putine au fost situatiile in care expertul parte ales de catre client, avand o imagine fidela asupra proceselor disputate, are un rol decisiv in conducerea expertizei judiciare si in clarificarea aspectelor pe care un expert judiciar extern nu le poate cunoaste in totalitate.